Uslovi korišćenja servisa Zastupaj.me

Korišćenjem sajta www.zastupaj.me (u daljem tekstu „Servis“), primjenjuju se sva navedena pravila i uslovi korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“) koji su navedeni u ovom tekstu, kao i svi važeći zakoni na teritoriji Crne Gore. Zastupaj.me zadržava pravo promjene i izmjene uslova korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, a promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave. Vaša dužnost je da budete u toku sa izmjenama Uslova korišćenja. Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem sajta Zastupaj.me, korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravilima i uslovima korišćenja sajta Zastupaj.me i da ih u cjelosti prihvata.

Servis se smije koristiti samo (i isključivo) sa dobrom namjerom, te će svaki postupak nanošenja štete fizičkim licima ili pravnim licima biti smatran kršenjem Uslova korišćenja. Pod postupkom nanošenja štete se podrazumeva (ali ne i ograničava na) vređanje, iskazivanje mržnje, osuđivanje, kršenje autorskih i drugih ličnih i kolektivnih prava, narušavanje ugleda i sl.

Kako bi bilo moguće postavljanje pitanja (i uopšte korišćenje Servisa), korisnik je u obavezi da se registruje putem registracione forme, gdje je dužan da unese tačne i precizne lične podatke. Prikupljanje podataka regulisano je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci korisnika će biti korišćeni u svrhu spajanja ljudi kojima je potrebna pravna pomoć - sa pravnicima. Korišćenjem sajta Zastupaj.me, saglasni ste da vaši unešeni podaci budu dostupni na uvid svima koji su zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja. Korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta da Zastupaj.me upotrijebi navedene podatke u svrhu djelovanja sistema, slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, dostave računa za eventualno korišćenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja.

Servis koristite samo i isključivo na sopstvenu odgovornost. Svi pisani materijali (pitanja, fajlovi itd), slike, audio ili video zapisi, linkovi, delovi i sl. (u daljem tekstu „Materijal“) koji su postavljeni na Servisu, ili koje postavite Vi (korisnik servisa) takvi kakvi jesu, odnosno, bez garancije na njihovu ispravnost, verodostojnost, ni adekvatnost za svrhu za koju su postavljeni. U skladu sa time, Websajt neće snositi odgovornost (ni izričitu ni implicitnu) prema sebi, Vama ili prema trećim licima u slučaju nanošenja bilo kakve štete (direktne, indirektne, havarijske, posledične, specijalne, kaznene, slučajne i dr), nastale pravilnim ili nepravilnim korišćenjem Websajta i postavljenih Materijala. Ukoliko postoji sumnja da neki Materijal može ili već nanosi štetu, Websajt zadržava pravo da ga bez prethodnog obaveštenja ukloni. Ukoliko smatrate da Vam neki Materijal nanosi štetu, kontaktirajte Websajt kako bismo razmotrili Važu primedbu.

Sve vrste pitanja/orgovora/komentara/poruka, fajlova, fotografija, linkova i sl. (u daljem tekstu Sadržaj) koji su objavljeni od strane bilo koga, isključiva su odgovornost korisnika koji je takav sadržaj objavio. Shodno tome, Servis neće snositi odgovornost (ni izričitu, ni implicitnu) prema sebi, Vama kao korisniku ili prema trećim licima u slučaju nanošenja bilo kakve štete (direktne, indirektne, slučajne i dr.), nastale pravilnim ili nepravilnim korišćenjem Servisa i postavljenog Sadržaja. Servis ne odgovara za takav sadržaj u pogledu autorskih prava, tačnosti ili autentičnosti. Korisnik snosi isključivu odgovornost u slučaju eventualnog zahtjeva trećih lica prema Servisu sa osnovom nadoknade štete i dužan je da preduzme sve neophodne radnje kako bi zaštitio Servis od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obavezuje nadoknaditi Servisu svaku štetu koja je uzrokovana zahtjevima trećih lica.

Ukoliko postoji sumnja da neki materijal (odn. Sadržaj) ili korisnik može ili već nanosti štetu (drugoj osobi, Servisu itd.), Servis zadržava pravo da ga bez prethodnog obavještenja ukloni.

Ukoliko smatrate da Vam neki objavljeni Sadržaj nanosi štetu, kontaktirajte Servis kako bismo razmotrili Vašu primjedbu.

Administator Servisa promene na Websajtu može vršiti bez prethodnog obaveštenja. Takođe, ukoliko neke promene to zahtevaju, Servis Vam može ograničiti ili uskratiti upotrebu Servisa, bez prethodnog obaveštenja.

U slučaju zloupotrebe korisničkog naloga, Servis ne snosi odgovornost, već je korisnik isključivo dužan da vodi računa o njemu, što uključuje i povremeno mijenjanje lozinke za svoj nalog. Servis će postupiti na adekvatan način odmah nakon što korisnik prijavi moguću zloupotrebu svog korisničkog naloga.

Korisnik se prihvatanjem pravila i uslova korišćenja slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima sajta Zastupaj.me i koja može povremeno sadržati poruke reklamnog karaktera. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Servis privremeno ili trajno prestane koristiti njegove lične podatke za slanje poruka.

Nije dozvoljeno kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela sajta Zastupaj.me, bez pismenog odobrenja Servisa. Takođe, komunikacija između korisnika i svakog pravnika ponaosob mora da ostane privatna. Dakle, nije dozvoljeno kopiranje odn. slanje odgovora/poruka jednog pravnika drugom odn. ostalim pravnicima sa kojima komunicirate.

Servis se oslobađa odgovornosti za nefunkcionisanje sistema koje može dovesti do brisanja ili neobjavljivanja pitanja/odgovora/poruka, kao i privremene nedostupnosti sajta Servis usled različitih tehničkih problema nastalih u sistemima na koje Servis ne može direktno uticati.

Servis može prikupljati podatke o ponašanju korisnika na samom Servisu (kao, na primer, vreme pristupa, podatke o vrsti i verziji softvera, IP adresu računara i dr.). Ove informacije se koriste kako bismo razumjeli šta korisnici traže i omogućava nam da unaprijedimo naše usluge. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačić je datoteka (fajl) koja se smješta na Vaš računar i u kojoj se nalaze podaci (niz znakova) koji omogućavaju Servisu da pravilno radi, da čuva korisnička podešavanja i prati trendove korisnika i sl. Servis koristi kolačiće da bi prikupili podatke pomoću kojih stalno poboljšavamo korisničko iskustvo. Gotovo svi web sajtovi koriste kolačiće, a nerijetko se dešava da sajtovi ne funkcionišu u potpunosti bez omogućenih kolačića. Napominjemo da ukoliko odaberete da ne prihvatite kolačiće možda nećete moći da pristupite određenim djelovima našeg sajta. Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja Servisa.